Handelsbetingelser

1. GENERELT
1.1
Disse generelle betingelser (”Betingelserne”) er gældende, når du som forbruger (”Du”) foretager en bestilling via www.innsale.dk og dertil hørende websider (”Webstedet”). Aftale indgås mellem dig og Inn Sale International. Udførlige kontaktoplysninger og øvrige informationer om Inn Sale International fremgår af Webstedet.

1.2
Inn Sale International tager forbehold for udsolgte varer samt eventuelle billed- og skrivefejl på Webstedet, eksempelvis fejl i produktbeskrivelse eller teknisk specifikation, forkerte priser samt prisjusteringer (herunder ændrede priser fra leverandører eller valutaændringer) eller forkerte oplysninger vedrørende lagerstatus. Inn Sale International har ret til at korrigere sådanne eventuelle fejl og at ændre eller opdatere informationerne når som helst. Hvis en forkert pris er angivet for en vare, som Du har bestilt, giver Inn Sale International dig naturligvis meddelelse om dette og afventer din accept af den korrigerede pris, inden Inn Sale International fortsætter med bestillingen.

2. AFTALE OG BESTILLING
2.1
For at kunne foretage et køb via Webstedet skal Du acceptere Betingelserne. Ved at acceptere Betingelserne forpligter Du dig til at følge Betingelserne i deres helhed samt godkender, at Du har gjort dig bekendt med informationerne om personoplysninger og samtykke til anvendelsen af personoplysninger og cookies i henhold til Inn Sale Internationals Privatlivspolitik, se her.

2.2
En aftale om køb indgås først, når Inn Sale International har bekræftet din bestilling, og Du har modtaget en ordrebekræftelse fra Inn Sale International via e-mail. Inn Sale International opfordrer dig til at gemme denne ordrebekræftelse for eventuelle kontakter til Inn Sale Internationals kundetjeneste. Du kan tilbagekalde din bestilling indtil det tidspunkt, hvor den er bekræftet af Inn Sale International. Hvis bestillingen tilbagekaldes, vil Inn Sale International tilbagebetale alle eventuelle betalinger, som Du eller dine betalings- eller kreditkortselskaber har foretaget i forbindelse med bestillingen.

3. KUNDEOPLYSNINGER M.M.
3.1
Når Du registrerer din brugerkonto og/eller skal gennemføre en bestilling, vil du blive anmodet om at angive visse personoplysninger. Du bekræfter, at de oplysninger, du angiver, er korrekte og fuldstændige samt har ansvaret for forkerte oplysninger. Informationer om Inn Sale Internationals behandling af personoplysninger findes i Inn Sale Internationals Privatlivspolitik.

3.2
Du forpligter dig til at sikre, at ingen andre kan anvende dine indlogningsoplysninger. Du må ikke afsløre brugernavn og kodeord over for nogen uvedkommende og skal sikre, at nedskrevne oplysninger om brugernavn og kodeord opbevares på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan få adgang til informationerne. Du skal omgående give meddelelse til Inn Sale International, hvis der er mistanke om, at uvedkommende har fået adgang til dit kodeord. Du er ansvarlig for alle køb, som foretages med dine indlogningsoplysninger, hvis en sådan meddelelse ikke gives.

3.3
Hvis Inn Sale International har mistanke om, at Du misbruger din brugerkonto eller dine indlogningsoplysninger eller på anden vis krænker Betingelserne, har Inn Sale International ret til at spærre dig. Inn Sale International har også ret til at tildele dig nye indlogningsoplysninger.

4. PRISER, GEBYRER OG BETALING
4.1
Ved bestilling via Webstedet gælder de priser, som angives på Webstedet. Priser angives i danske kroner og er inklusive moms. Priserne inkluderer ikke betalings- og fragtgebyrer, som angives separat.

4.2
Du kan betale på de måder, som angives på Webstedet. Læs mere om vores betalingsmåder på Webstedet her. Inn Sale International har ret til betaling allerede i forbindelse med bestillingen, hvis ikke fakturabetaling eller anden lignende betalingsmåde er valgt af dig og godkendt af Inn Sale International. Ved fakturabetaling eller delbetaling kan Inn Sale International eller dennes samarbejdspartnere foretage en kreditvurdering. Du vil i så fald modtage underretning om dette. Inn Sale International forbeholder sig retten til ikke altid at tilbyde alle betalingsmåder, alternativt ændre betalingsmåder, hvis den måde, Du har valgt, ikke fungerer i forbindelse med købet. Bemærk, at eventuelle begrænsninger for betalingsalternativer angives på Webstedet.

5. KAMPAGNER OG TILBUD
5.1
Inn Sale International kan fra tid til anden tilbyde kampagner på Webstedet, som kan have fordelagtigere betingelser end dem, som fremgår af disse Betingelser, f.eks. vedrørende betaling eller udvidet fortrydelsesret. Disse fordelagtigere betingelser gælder, så længe kampagnen er aktiv og for de specifikke varer, som angives af Inn Sale International i forbindelse med kampagnen. Inn Sale International forbeholder sig retten til når som helst at tilbagekalde sådanne kampagner. Ved afslutning eller tilbagekaldelse af en kampagne gælder disse Betingelser uden ændringer. Tilbud på specifikke varer på Webstedet gælder i en begrænset tid, og så længe lager haves.

6. LEVERING OG TRANSPORT
6.1
Inn Sale sender med GLS eller Fragtmand

6.2
Hvis du køber for under kr. 3.000,- opkræves der et fragtgebyr.

6.3
Inn Sale sørger for levering (med mindre andet angives) til modtager på den dato der er ønsket i bestillingen, normal leveringstid er 3 til 4 dage. Rettidig levering forudsætter dog at fragtfirmaet overholder levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos fragtfirmaet, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato.

6.4
Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse område i nogle tilfælde kan vare 2 dage. Innsale tager altid udgangspunkt i dag-til-dag levering. Som afsender kan du evt. vælge leveringsdatoen én dag tidligere for at kompensere for dette.

7. FORTRYDELSESRET
7.1
Inn Sale International tilbagebetaler snarest beløbet, dog senest indenfor 14 dage fra og med den dato, hvor Inn Sale International modtog din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. Inn Sale International kan dog vente med tilbagebetalingen, til Inn Sale International har modtaget varen, eller Du har dokumenteret, at varen er sendt tilbage, eksempelvis gennem en indleveringskvittering. Tilbagebetalingen sker til dig via det betalingsalternativ, som Du har valgt, forudsat at andet ikke er aftalt, eller at der er hindringer for en sådan tilbagebetaling.

8. GARANTI OG REKLAMATION
8.1
Inn Sale yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Inn Sale indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Inn Sale returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
Inn Sale International ApS
Odinsvej 25
DK-4100 Ringsted
innsale@innsale.com
Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.9.2
I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Inn Sale har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.

8.2
Når en reklameret vare returneres, og reklamationen godkendes, kompenserer Inn Sale International dig i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Inn Sale International bestræber sig på, at dette kan ske indenfor 14 dage fra det tidspunkt, hvor Inn Sale International modtog reklamationen, men det kan tage længere tid afhængigt af varens art. Inn Sale International forbeholder sig retten til at afvise en reklamation, hvis det viser sig, at varen ikke er fejlbehæftet i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning.

9. LINKS
9.1
Inn Sale International kan linke til andre websteder udenfor Inn Sale Internationals kontrol, og websteder udenfor Inn Sale Internationals kontrol kan linke til Webstedet. Selv om Inn Sale International forsøger at sikre, at Inn Sale International kun linker til websteder, som deler Inn Sale Internationals personoplysnings- og sikkerhedsbestemmelser i henhold til Integritetspolitikken, er Inn Sale International ikke ansvarlig for beskyttelse eller fortroligholdelse af informationer, som Du afgiver på andre websteder. Du bør iagttage forsigtighed og læse personoplysningsbestemmelserne for det aktuelle websted.

10. FORCE MAJEURE
10.1
Inn Sale International er ikke ansvarlig for forsinkelser, som er forårsaget af omstændigheder, som ligger udenfor Inn Sale International kontrol såsom eksempelvis almindelig arbejdskonflikt, krig, ekstreme vejrforhold, ildebrand, lynnedslag, terroristangreb, ændret myndighedsbestemmelse, tekniske problemer, fejl i el-/tele-/dataforbindelser eller anden kommunikation samt fejl eller forsinkelse i tjenester fra underleverandør på grund af omstændigheder, som er angivet her. Disse omstændigheder skal udgøre ansvarsfritagelsesgrunde, som medfører fritagelse fra erstatningsansvar og andre følgevirkninger. Hvis en sådan situation skulle opstå, informerer Inn Sale International dig dels på starttidspunktet og dels på sluttidspunktet for den aktuelle situation. Har omstændighederne varet længere end to måneder, har både Du og Inn Sale International ret til at hæve købet med umiddelbar virkning.

11. ÆNDRINGER AF BETINGELSERNE
11.1
Inn Sale International forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i disse Betingelser. Alle ændringer af disse Betingelser vil blive offentliggjort på Webstedet. Ændringer gælder fra det tidspunkt, hvor Du har accepteret Betingelserne (i forbindelse med et nyt køb eller ved besøg på Webstedet), alternativt 30 dage efter, at Inn Sale International har informeret dig om ændringerne. Inn Sale International anbefaler dog, at Du regelmæssigt holder dig opdateret på Webstedet for at blive varslet om eventuelle ændringer af Betingelserne.

12. UGYLDIGHED
12.1
Hvis en kompetent domstol, myndighed eller voldgiftsorgan skulle vurdere, at nogen bestemmelse i disse Betingelser er ugyldig, skal den pågældende bestemmelse og alle øvrige bestemmelser være gældende og være eksigible i den udstrækning, som gældende lov tillader. De bestemmelser, som erklæres ugyldige, eller som ikke kan håndhæves, vil blive erstattet af relevante juridiske vejledninger og råd.

________________________________________
Disse Betingelser er fastsat af Inn Sale International 06-01-2021